Project

Stadslandbouw

Stadslandbouw is een nieuwe ontwikkeling die volop in de belangstelling staat. Het vraagt om een hernieuwde blik op de interactie tussen stad en landbouw wanneer voedselproductie (en gerelateerde diensten) een onlosmakelijk en verbindend onderdeel vormen van de stad en stadsrand. De dynamiek rond stadslandbouw brengt vele nieuwe initiatieven voort. Het project Stadslandbouw geeft een nieuw perspectief aan en voor deze initiatieven en betrokkenen, als gemeenten.

Het beleid op het gebied van stadslandbouw

Gemeentelijk beleid speelt een belangrijke rol in het stimuleren van stadslandbouw. Het blijkt dat gemeenten onderling erg verschillen in het ondersteunen van stadslandbouw, bijvoorbeeld in de mate waarin ze de ontwikkeling faciliteren. Dit kan gaan om doelgericht netwerkbijeenkomsten organiseren maar ook het in kaart brengen van alle lokale initiatieven, of zelfs het beschikbaar stellen van (tijdelijke beschikbare) grond.

Door handvatten te geven aan gemeenten, kunnen zij het ondernemers gemakkelijker maken om ideeën uit te werken en netwerken op te bouwen. De focus in dit project ligt in het ondersteunen van twee lokale netwerken en een landelijk stedennetwerken en het verkennen van de potentie van business incubators voor stadslandbouw. Daarnaast brengt het voor het eerst in kaart wat nu de betekenis is van stadslandbouw. Het project faciliteert het Stedennetwerk Stadslandbouw en de Agenda Stadslandbouw

Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van steden met al gezamenlijk doel: meer richting geven aan beleid, blokkades aanpakken, elkaar inspireren en kansen grijpen. Pioniers op het gebied van stadslandbouw worden samen gebracht, kennis, ervaring en informatie wordt zo eenvoudig met elkaar gedeeld. Zo raken ook andere gemeentes geïnspireerd om aan de slag te gaan met stadslandbouw en ontdekken ze samen wat werkt en wat niet. Het Stedennetwerk Stadslandbouw heeft de afgelopen jaren stadslandbouw lokaal en landelijk een gezicht gegeven.

Agenda Stadslandbouw

In 2013 is door Stedennetwerk Stadslandbouw de Agenda Stadslandbouw maar buiten gebracht. Groningen was de eerste die tekende, gevolgd door 25 andere gemeenten. Door ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. Bekijk de Agenda Stadslandbouw

In de toekomst

Door de projectgroep is in kaart gebracht hoe gemeenten intern zijn omgegaan met de Agenda stadslandbouw. In een vervolgonderzoek is ook nagegaan wat de betekenis van de Agenda stadslandbouw was ‘buiten het stadshuis’. Dit vervolgonderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een online enquête onder vijftig respondenten.

Publicaties