Project

Stadslandbouw en Biodiversiteit

Landbouwsystemen hebben een cruciale relatie met het natuurlijk systeem, onder meer middels bestuiving (imkers, wilde bijen) en plaagbestrijding (uit groene dooradering van het landschap).

Omgekeerd kennen landbouwgebieden ook een (beperkte) meerwaarde voor biodiversiteit. Voor stadslandbouw is nog niet goed uitgezicht welke kansen en knelpunten (ruimtelijk, sociaal) er liggen in de relatie met het stedelijk ecosysteem, en vice versa. Wel wordt de potentie die deze relatie in de literatuur herkend (Deelstra & Girardet 2000; Dearborn & Kark 2010). Zónder die relatie goed te kennen, is het lastig de wederzijdse meerwaarde te benoemen en aan te geven onder welke condities stadslandbouw en het stedelijk ecosysteem elkaar versterken (of juist hinderen, bijvoorbeeld bij gebruik bestrijdingsmiddelen). Is inzetten op stadslandbouw ook vanuit biodiversiteitsbeleid een meerwaarde? Versterkt stadslandbouw het behoud van bedreigde doch cruciale bestuivers zoals bijen? Is stadslandbouw een middel om biodiversiteitsbehoud beter te vermaatschappelijken. Als we hier beter zicht op hebben, is het makkelijker voor beleidsmakers en praktijkpartijen om de waarde van stadslandbouw als aanwinst voor de stad te bepalen, en initiatieven te ondersteunen.  

Deliverables

Projectdoelstelling

Inzicht verwerven in de relatie tussen stadslandbouw (in de verschillende verschijningsvormen) en het stedelijk ecosysteem (functioneren en leveren ecosysteemdiensten). Doel: het voor beleidsmakers (EZ) inzichtelijk te maken onder welke condities stadslandbouw biodiversiteit (en hoe en wat dan?) ondersteunt, en hoe het maatschappelijk veld hier bij te betrekken is.

Doelgroep

EZ- en andere beleidsmakers (waarde van stadslandbouw binnen duurzaamheids- en biodiversiteitsbeleid), planologen en ontwerpers (hoe stadslandbouw optimaal in de stad te positioneren en vorm te geven), stadslandbouw-initiatiefnemers (in welke groene omgeving rendeert mijn project beter?), groenbeheerders (wat moet ik doen om stadslandbouw te laten slagen), omwonenden (wat heb ik aan stadslandbouw om de hoek?).

Betrokkenheid derden

Stadslandbouw-praktijkpartijen betrokken vanuit verschillende perspectieven: Urbaniahoeve (initiator buurtprojecten A’dam, Den Haag, Maastricht), Genneper Hoeve (stadsboerderij Eindhoven), Soontiëns Tuincentrum & Hoveniers (verschaffen kweekmateriaal aan burgers, inrichten/onderhouden buurtmoestuinprojecten), Uit Eigen Stad (stadsboerderij Rotterdam), Dakdokters & GrownDownTown (ontwikkelaars stadslandbouw-innovaties), community garden High Tech Campus (Eindhoven).


Publicaties


tzt


Publicaties