Project

Stalboekje schapen en geiten

Het antibioticumgebruik in de schapenhouderij en de melkgeitenhouderij is relatief laag, maar er is ruimte voor verbetering. Voor deze diergroepen zijn relatief weinig diergeneesmiddelen geregistreerd. Het is daarom belangrijk te weten hoe management en gebruik van natuurlijke middelen kunnen bijdragen aan een betere diergezondheid.

De melkgeitenhouderij en de schapenhouderij zijn twee heel verschillende houderijsystemen, met specifieke gezondheidsproblematiek per sector. Gezondheidondersteunend management zou mogelijk aangevuld kunnen worden met kennis over kruiden en andere natuurproducten. Deze kennis moet verzameld worden en op deze doelgroep toepasbaar worden gemaakt. Deze informatie zal in de vorm van stalboekjes beschikbaar worden gemaakt.

Stalboekjes melkgeiten en schapen

In dit project worden 2 zogenaamde stalboekjes voor melkgeiten en schapen samengesteld. Doel van de stalboekjes is door beter management en inzet van natuurproducten voor betere diergezondheid het gebruik van antibiotica te verminderen. Het RIKILT heeft eerder stalboekjes gemaakt voor melkvee, vleeskalveren, varkens en pluimvee. De stalboekjes voor melkgeiten en schapen zullen een vergelijkbare opzet hebben met algemene informatie over natuurproducten, voorkomende gezondheidsproblemen, ondersteunend management en inzet van natuurproducten, een lijst van producten en leveranciers en achterin wetenschappelijke onderbouwing van genoemde producten. De boekjes worden in gedrukte vorm aan de veehouders ter beschikking gesteld.

Publicaties