Project

Stalemissies

De inzet van kennis dient ter ondersteuning van het beleid op het gebied van Mest en Milieu voor die onderdelen waarvoor EZ verantwoordelijk is. Kennis draagt bij aan ondersteuning en opbouw van argumentatie voor discussies over wettelijke richtlijnen en verordeningen.

Ook monitoringsinstrumenten en in te zetten methoden en protocollen etc. hebben baat bij kennisinput ten behoeve van ontwikkeling, onderhoud en actualisering. Dit speelt zowel op nationaal als op internationaal (EU-)niveau. De uitvoering van het beleid op dit gebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de sector. Kennis draagt in de praktijk bij aan de stap die de veehouderijsector zelf moet zetten. De ontwikkeling van systemen en methoden voor het sluiten van de voer-mestkringloop (met name door voermaatregelen) ligt net als de ontwikkeling van de afzet en verwerking van mest, voor een groot deel bij de sector zelf. Dit komt naar voren in de topsector AF, specifiek in de thema's Resource Efficiency en Duurzame Veehouderij.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid sector

Dit speelt zowel op nationaal als op internationaal (EU-)niveau. De uitvoering van het beleid op dit gebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de sector. Kennis draagt in de praktijk bij aan de stap die de veehouderijsector zelf moet zetten. De ontwikkeling van systemen en methoden voor het sluiten van de voer-mestkringloop (met name door voermaatregelen) ligt net als de ontwikkeling van de afzet en verwerking van mest, voor een groot deel bij de sector zelf. Dit komt naar voren in de topsector AF, specifiek in de thema's Resource Efficiency en Duurzame Veehouderij.

Mest en Milieu

Het dossier "Mest en Milieu" is al jarenlang een belangrijk dossier binnen EZ. Vanuit internationale (EU) en nationale doelen op het gebied van bodemkwaliteit (verzuring/bemesting), waterkwaliteit, luchtkwaliteit, gevarieerde natuur en volksgezondheid is het nodig om de emissies van stikstofverbindingen, fosfaat, fijn stof, methaan en lachgas naar bodem, water en/ of lucht verder te verlagen en efficiƫnter om te gaan met mineralen in de landbouw. Deze stoffen zijn onderdeel van nationale en internationale beleidsdossiers op de hierboven vermelde gebieden en klimaatverandering. Nederland heeft op deze dossiers internationale verplichtingen.

Het doel van het programma is het faciliteren van kennis, methoden en instrumentarium voor de onderbouwing van luchtkwaliteitsdoelstellingen, en kennis voor de onderbouwing van wet- en regelgeving in relatie tot luchtkwaliteit. Er zal een aantal rapporten en wetenschappelijke publicaties worden opgeleverd.

Deliverables

De belangrijkste resultaten voor dit programma zijn het faciliteren van kennis, methoden en instrumentarium voor de onderbouwing van luchtkwaliteitsdoelstellingen, en kennis voor de onderbouwing van wet- en regelgeving in relatie tot luchtkwaliteit. Er zal een aantal rapporten en wetenschappelijke publicaties worden opgeleverd.