Project

Standardised R-protocol for spatial and temporal analysis of survey data for general use

Informatie over de verspreiding van marine soorten is essentieel voor een duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, en ruimtelijke planning in het marine milieu. De meeste schattingingen van verspreiding en aantallen is gebaseerd op survey data. Dergelijke data worden meestal incidenteel verzameld, en zijn niet-dekkend in de ruimte en tijd.

In dit project wordt er een protocol ontwikkeld om dergelijke survey data te analyseren, gebruikmakend van de meest geavanceerde statistische technieken.

Publicaties