Project

Statistische modellen voedselkwaliteit en -veiligheid

Kwaliteits- en veiligheids- assessments van voedsel op basis van beschikbare data. Ten behoeve van een betere afweging van veiligheid- en gezondheidsaspecten van voedsel worden nieuwe statistische modellen ontwikkeld die bestaande werkwijzen van risico-evaluatie kunnen verbeteren. Een deel van de ontwikkelde methoden wordt, in samenwerking met RIVM, aangeboden via het Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) web-platform.

Doelstelling

Verbeteren van kwaliteits- en veiligheidsassessments van voedsel en voedselgewassen door ontwikkeling statistische methoden en implementatie in gebruikersvriendelijke software. Toepassing voor voedselveiligheid (pesticiden, nanodeeltjes, allergenen), voedselkwaliteit (micronutriënten, visvetzuren), en novel foods (GMO, nano).

Aanpak

In 2012 is een geheel vernieuwde versie van MCRA ontwikkeld gebaseerd op state-of-the-art technologie, in samenhang met het EU-project ACROPOLIS. Met deze versie kan ook cumulatieve blootstelling en geaggregeerde blootstelling worden doorgerekend. Cumulatieve blootstelling betreft meer stoffen met hetzelfde gezondheidseffect. Geaggregeerde blootstelling betreft blootstelling via meerdere routes, bv. naast dieet ook dermaal en inademing.

Er is bijgedragen aan de in 2012 gepubliceerde EFSA Guidance voor probabilistisch modelleren, en aan een workshop voor het gebruik van probabilistische methoden door industriële gebruikers. Een andere workshop verkende de belangstelling voor de eerder ontwikkelde geïntegreerde analyse waarbij ook de dosis-effect relaties probabilistisch gemodelleerd worden (IPRA).

De ontwikkelde modellen zijn veelal eveneens toepasbaar voor voedingsonderzoek zoals de berekening van de inname van nutriënten, zoals een onderzoek m.b.t. scenario’s t.a.v. gebruik van voedselproducten met gezondheidslogo’s. Er zijn statistische modellen ontwikkeld om voedingskundige richtlijnen voor micro-nutriënten te kunnen afleiden, in samenwerking met WU-Humane Voeding.

Nieuwe werkwijzen ontwikkeld voor beoordeling van genetisch gemodificeerde gewassen worden in samenwerking met EFSA en partners in EU-project AMIGA nader ontwikkeld, hetgeen zal leiden tot verbeterde statistische analyse-methoden en software tools.

Aanpak is gebaseerd op sterke samenwerking met RIVM en WU-Humane Voeding (paraplu-project).


Resultaten

  • 4 publicaties, 4 rapporten
  • Software: MCRA Releases 8.0 beta, Simulatie-software Environmental Risk Assessment data
  • in relatie tot EFSA-ETUI project: workshop en eindrapportages
  • In relatie tot EU-Acropolis: ontwikkeling MCRA systeem om implementatie van cumulatieve en geaggegeerde risk assessment pesticiden mogelijk te maken. Workshop met gebruikers uit pesticiden-industrie.
  • in relatie tot EU-EURRECA: papers over methodolgie meta-analyses. Draft paper over voorstellen voor afleiden normen voor micronutriënten uit verzamelde data m.b.t. intake, status en health.
  • in relatie tot EU-AMIGA: Datasets Environmental Risk Assessment zijn verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan is een simulatie-tool ontwikkeld om optimale statistische analysemethode te kunnen kiezen. Rapportage hiervan (verschijnt januari 2013). Hiernaast publicatie respons op commentaar eerder artikel over equivalentietoetsing GMO’s.
  • I.s.m. RIVM en Unilever: publicatie over effect Ik Kies bewust logo.
  • EFSA PPR Guidelines Probabilistic Modelling
  • NanoNext.nl: literatuurstudie en begeleiding aio, samenwerking met KUN, RIKILT, RIVM.

Publicaties