Project

Stats for nano: risico-afwegingen

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van wetenschappelijk gefundeerde, nieuwe methoden voor de risicobeoordeling van nanodeeltjes (MNP) die acceptabel zijn voor toelatingsprocedures in EU- verband.

Voor MNP zijn aparte ecologische risicoanalyseprocedures noodzakelijk, omdat MNP zich naar verwachting anders gedragen dan stoffen die als molecuul actief zijn.

Resultaten 2012

Het AIO voorstel is geschreven en goedgekeurd door de graduate school.
In de eerste fase zijn twee sporen onderzocht worden:
  • de ‘data-rijke’ aanpak. Er is gezocht worden naar geschikte datasets m.b.t. blootstelling aan nano-materialen en dosis-respons relaties.
  • de ‘data-arme’ aanpak. Er is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om onzekerheid (door gebrek aan data) in beeld te brengen door kwantificering op basis van de meningen van experts.

Beoogd eindresultaat

In 2012 start een promovendus aan dit project en naar verwachting wordt dit jaar een literatuurstudie gepubliceerd. Het totale resultaat van dit project bestaat uit 4 wetenschappelijke artikelen, een proefschrift met bijbehorende software tools (verwacht 2015).

Werkwijze

In een eerste fase zullen twee sporen onderzocht worden:

  1. de ‘data-rijke’ aanpak: zoeken naar geschikte datasets voor blootstelling aan nano-materialen en dosis-respons relaties.
  2. de ‘data-arme’ aanpak: een inventarisatie maken van de mogelijkheden om onzekerheid (door gebrek aan data) in beeld te brengen door kwantificering op basis van de meningen van experts.

Publicaties