Project

Stats for nano: risicoafwegingen (PhD)


Nanotechnologie creëert nieuwe kansen, maar ook nieuwe gevaren. Inzicht in de risico’s van nanotechnologie en de inzet van nanodeeltjes is een essentiële voorwaarde voor de maatschappelijke acceptatie en het veilige gebruik van nanotechnologie. Doelstelling van het project is te komen tot wetenschappelijk gefundeerde, nieuwe methoden voor risicobeoordeling van gefabriceerde nano-materialen. De methoden beogen een realistischer beeld te geven dan de gebruikelijke deterministische risico-beoordeling in het kwantificeren van onzekerheid. In 2014 wordt er aandacht geschonken aan de theoretische behandeling van onzekerheid en variabiliteit door middel van risicoverdelingen. Hiermee wordt ook de prestatie van Monte Carlo methoden voor het schatten van onzekerheid en variabiliteit onderzocht. Naar verwachting komen hier twee papers uit.


Publicaties