Project

Status Bever in Nederland (2016)

De Provincie Limburg heeft op 25 mei 2016 een brief naar de staatssecretaris gestuurd waarin de problematiek over de bever en voorgestelde aanpak is gecommuniceerd. In Limburg is in toenemende mate last van bevers in secundair habitat aangezien het primaire habitat zijn draagkracht bereikt. In enkele gevallen resulteert dit in natschade en of graven in dijken (het gaat niet om gevallen van vraatschade).

In deze gevallen heeft Limburg het voornemen om deze 'overlast bevers" weg te vangen en elders in NL te herplaatsen. Daarvoor zijn andere provincies aangeschreven. Op termijn (na 2020 wordt geschat) zal ook afschot mogelijk worden ingezet om de schade beheersbaar te houden. Dit is in lijn met de wijze hoe in Duitsland (Beieren) ook bevermanagement wordt uitgevoerd. Brabant heeft als enige provincie aangegeven bevers te willen ontvangen om hun populatie te versterken. RVO heeft echter een vergunning daarvoor geweigerd vanwege: 1: overpopulatie is conform lUCN richtlijnen geen reden tot verplaatsing en 2: het is waarschijnlijk dat de bever op eigen kracht het doelgebied zal koloniseren. Aan Alterra is gevraagd om een onderbouwing/advies te schrijven over de status van de bever en de kaders die relevant zijn vanuit bovenstaande achtergrond.

Publicaties