Project

Stengelaaltjesbesmetting

Schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) is een toenemend probleem bij akkerbouwers. Beheersing van stengelaaltjes is moeilijk omdat deze aaltjes langdurig (zonder waardplant) kunnen overleven en veel gewassen waardplanten zijn. Bovendien komen deze aaltjes zowel op lichte als op zware (klei)grond voor. Stichting Veldleeuwerik wil weten met welke  teelt- en beheersingsmaatregelen ze in concrete situaties stengelaaltjesbesmetting en de daardoor veroorzaakte schade zoveel mogelijk kunnen beperken, met name door teelt van bepaalde gewassen en groenbemesters en (directe) bestrijdingsmaatregelen. Ook wil de stichting weten wat de kosten en baten daarvan kunnen zijn.

Schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) is een toenemend probleem bij akkerbouwers. Beheersing van stengelaaltjes is moeilijk omdat deze aaltjes langdurig (zonder waardplant) kunnen overleven en veel gewassen waardplanten zijn. Bovendien komen deze aaltjes zowel op lichte als op zware (klei)grond voor. Stichting Veldleeuwerik wil weten met welke  teelt- en beheersingsmaatregelen ze in concrete situaties stengelaaltjesbesmetting en de daardoor veroorzaakte schade zoveel mogelijk kunnen beperken, met name door teelt van bepaalde gewassen en groenbemesters en (directe) bestrijdingsmaatregelen. Ook wil de stichting weten wat de kosten en baten daarvan kunnen zijn. in dit onderzoek wordt daar studie naar gedaan.

Publicaties