Project

Storage of electronic monitoring data

Dit is een voorstel om opslagfaciliteiten te ontwikkelen voor data afkomstig van Electronic Monitoring (EM). Op dit moment is er geen mogelijkheid om EM data op te slaan in een IMARES database, waardoor het gevaar bestaat dat data verloren gaan en er geen mogelijkheid is voor degelijk databeheer. EM is op dit moment aan het ontwikkelen in een veelbelovende techniek voor bemonstering van de visserij, zowel nationaal als internationaal.

Dit voorstel omvat 6 stadia: (1) een iventarisatie van de verschillende EM output fomats (2) databeveiliging/privacy aspecten(3) benodigde aanpassingen aan de IMARES database(4) ontwikkeling van software om de output van gebruikte EM softwareom te zetten in een format dat geschikt is voor frisbe (5&6) begeleding van het proces, test-sessies en presentatie van de resultaten.

Publicaties