Project

Streekproducten en boerderijwinkels

Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert en faciliteert het Nederlandse bedrijfsleven om zo te komen tot economische groei. Streekproducten en boerderijwinkels zorgen al voor economische groei (zie 2-meting Multifunctionele Landbouw) maar de potentie is nog veel groter (Verbreding gevraagd, april 2009). EZ ziet graag een groter deel van de economische potentie ook daadwerkelijk worden benut.

Streekproducten en boerderijwinkels hebben een grote potentie blijkt uit een studie van Ecorys (Verbreding gevraagd, april 2009). Om die potentie ook te benutten, zullen boerderijwinkels en producenten van streekproducten moeten professionaliseren, nieuwe businessmodellen moeten worden ontwikkeld en de logistiek moeten worden verbeterd.

Doelstleling

Het rendement verbeteren en het omzetvolume vergroten op bedrijven met verkoop van streekproducten. Mogelijkheden voor nieuwe producten verkennen. De focus (n.a.v. bijeenkomst met stakeholders op 4 februari 2013) ligt op:
  • Boerderijwinkels en (kleine) tussenhandel, niet de grote winkelketens.
  • Bij de versketen kiezen voor het product 'vlees';
  • De verbinding met de consument.

Resultaten

Een rekenmodel voor de verkoop van vlees van eigen dieren. Met dit rekenmodel kunnen producenten en adviseurs zelf berekenen wat de beste strategie is in hun eigen situatie: dieren levend verkopen, vlees vers of diepvries verkopen, in een eigen winkel of elders. Door inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten kunnen producenten hun rendement verhogen.

Publicaties