Project

Stroomproductie met DaglichtKas

Het prototype van de DaglichtKas blijkt geschikt voor de teelt van potplanten, en heeft de potentie om elektriciteit op het openbare net te zetten. Doelstelling van dit project is om met de DaglichtKas daadwerkelijk stroom te produceren. Ook wordt de kas aan tuinders gedemonstreerd.

Doelstelling

Het prototype van de DaglichtKas blijkt geschikt voor de teelt van potplanten, en heeft de potentie om elektriciteit op het openbare net te zetten. De meest perspectiefvolle aanpak combineert een lage spanning en een hoge stroom, maar het blijkt lastig om vanuit die uitgangssituatie 230V of 400V wisselspanning te maken (de feed-in condities voor het openbare net).

Gezien het belang om kassen te demonstreren die daadwerkelijk stroom aan het openbare net leveren, is het zinvol om de proeven met de DaglichtKas een jaar te verlengen. Dit geeft de mogelijkheid om stroomlevering te realiseren, en biedt een extra jaar aan teeltervaringen. Bovendien kan dan het effect worden bestudeerd van een ander type glascoating, dat meer elektriciteit en warmte kan leveren.

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Selecteren en demonstreren van een werkbare aanpak om met de DaglichtKas stroom uit het stopcontact te produceren. De doelstelling is 22 kWh per m² kas per jaar.
  • Klimaatneutraliteit van de kas realiseren
  • Demonstreren DaglichtKas om tuinders te laten zien hoe ze overtollige zonlicht in de potplantenteelt kunnen benutten.

Werkwijze

  • Ontwikkelen en uitvoeren elektriciteitsproductie
  • Voorbereiden en uitvoeren verdekking kas met geschikte coating
  • Meten en rapporteren van energieopbrengst, kasklimaat en gewasopbrengst. 

Resultaten

  • Artikelen in vakbladen en wetenschappelijke publicaties
  • Rondleidingen in de DaglichtKas op het Innovatie en Demo Centrum (IDC) bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk  
  • Eindrapport, te publiceren via PT-site, www.energiek.nu, publicatieoverzichten van WUR Glastuinbouw. 
  • Filmpje op YouTube

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties