Project

Stuurlicht Freesia

In de kas met laag licht wordt ook een lager temperatuur setpoint voor de verwarming ingesteld dan in de referentiekas om te voorkomen dat door de lagere warmte-afgifte van de lampen de warmtevraag van de kas toeneemt. De oogst zal daardoor iets later komen dan in de 1e kas met hoog lichtniveau, maar de totale energie-input zal naar verwachting lager zijn.

Doelstellingen project

 • Technische doelstellingen
  Vergelijking van productie en kwaliteit bij Freesiateelt bij lage intensiteit groeilicht met en zonder stuurlicht ten opzichte van hoge lichtintensiteit groeilicht
 • Energiedoelstellingen
  Afhankelijk van de meeropbrengst die gerealiseerd kan worden met het stuurlicht. In de situatie van Akerboom zou dat uit kunnen komen op 23% energiebesparing op elektraverbruik voor belichting bij Freesia
  Nevendoelstellingen
 • Minimaal behoud van productie en kwaliteit

Aanpak en tijdspad

LEDlampen van vorige praktijkproef worden verplaatst naar andere kas, met een lager geïnstalleerde intensiteit groeilicht: 52 µmol.m-2.s-1 en iets lager temperatuursetpoint voor de verwarming (setpoint verwarming=6-7°C) en daar opnieuw aangesloten. In een plantvak met de cultivar Ambiance (2 kappen breed en 31 meter lang) die half september 2013 geplant wordt, worden drie behandelingen neer gelegd:

 • 52 µmol.m-2.s-1 SON-T zonder stuurlicht (controle)
 • 52 µmol.m-2.s-1 SON-T met rood stuurlicht (4 µmol)
 • 52 µmol.m-2.s-1 SON-T met verrood stuurlicht (4 µmol)

Van zelfde plantmateriaal van zelfde cultivar wordt op dezelfde datum ook een plantvak geplant in de normale teeltkas als controle.

 • Controle in teeltkas met 96 µmol.m-2.s-1 SON-T en normaal (=hoger) temperatuursetpoint
 1. Stuurlicht aan in donkerperiode als SON-T uit is
 2. Meetvakken van minimaal 3 meter lengte
 3. Meetvakken worden zodanig neer gelegd dat er geen strooilicht is op andere meetvakken (Indien nodig wordt flap folie opgehangen naast de lampen om strooilicht te verminderen).

Waarnemingen:

 • Aantal en lengteklasse van geoogste bossen freesia’s (medewerkers Akerboom)

Steekproefsgewijs worden aanvullende metingen gedaan door Wageningen UR Glastuinbouw aan:

 • Kwaliteit (gewicht) 1x per week tijdens oogstperiode in alle behandelingen
 • Planttemperatuur tijdens donkerperiode (steekproef met handmeter)

Resultaten

Beschrijving van resultaten stuurlicht bij Freesia in:

 • Presentatie voor telers en artikel in vakpers.
 • Bericht op Energiek 2020 en voor gewasnieuwsbrieven van LTO-Groeiservice 
 • Digitaal rapport