Project

Sub-lethale effecten van geluid

De ecologische effecten van de aanleg en exploitatie van windparken. Heien is uitsluitend toestaan tussen juli en december vanwege de impact op vislarven. Maar dit heeft economische gevolgen voor de uitvoering van windmolenparkprojecten. Doel van onderzoek is antwoord geven op de vraag of dit voorzorgprincipe vanuit ecologisch standpunt terecht is.

Doelstelling

De belangstelling voor duurzame energieproductie neemt toe. De aanleg van offshore windmolenparken speelt daarbinnen een steeds belangrijkere rol. De ecologische effecten van de aanleg en exploitatie van windparken moeten goed in beeld worden gebracht. Eén van de potentieel negatieve effecten betreft de impact van het heien van windmolenpalen op vislarven. Het huidige beleid schrijft voor dat het heien uitsluitend is toestaan tussen juli en december, maar dit heeft economische gevolgen voor de uitvoering van windmolenparkprojecten. Doel van dit onderzoek is het vergaren van kennis die antwoord geeft op de vraag of dit voorzorgprincipe vanuit ecologisch standpunt terecht is. Inmiddels is er meer kennis over de direct dodelijke effecten bekend, maar nog niet over de sublethale effecten, verwondingen en beschadigingen, die ook tot verminderde overleving van vis kunnen leiden.   

Resultaten (beoogd)

Wereldwijd zijn de effecten van heigeluiden op juveniele vis nog onbekend. De voortgangrapportage staat eind 2013 gepland, de eindrapportage mei 2014. De onderzoekers streven ernaar om in de loop van 2014 een wetenschappelijk artikel aan te bieden voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Binnen dit project wordt samengewerkt met IMARES, TNO en Pacific Northwest National Laboratory, Marine Sciences Laboratory (USA) en daarnaast met het ministerie I&M, RWS en ENECO Wind BV.

Plan van Aanpak

  • Inwerken van IMARES-medewerkers in beoordelingsmethodiek, zoals ontwikkeld door onderzoeksgroep van dr. Halvorsen, Pacific Northwest National Laboratory, Marine Sciences Laboratory (USA) en voorbereidingen experimenten (juni-sept 2013).
  • Uitvoering experimentele blootstelling van juveniele zeebaars aan heigeluid (okt-dec 2013).
  • Voortgangsrapportage (dec 2013).
  • Data-analyses (jan-maart 2014).
  • Eindrapportage (mei 2014).
  • Externe review rondes (juni-aug 2014).
  • Publicatie in wetenschappelijk tijdschrift.