Project

Succes en faalfactoren Nieuwe Stedelijke Natuur

Het project verkent succes-en faalfactoren van maatschappelijke initiatieven voor Nieuwe Stedelijke Natuur vanuit het perspectief van maatschappelijke actoren (2016) en overheden (2017). Daarbij zoekt het de mogelijke aanpassingen van het beleidsarrangement om de maatschappelijke initiatieven een grotere slagingskans te geven. Deze mogelijke aanpassingen worden najaar 2017 met de betrokken partijen besproken. Hiermee levert het project inzicht in handelingsopties voor de overheid. Daarnaast verkent het project de wijze waarop de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur maatschappelijke iniatieven wil ondersteunen door interviews met de Green Deal Partners en geeft inzicht in mogelijke factoren die voor de ex-ante evaluatie van de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur in 2018 (door het PBL) van belang kunnen zijn.

Het project verkent succes-en faalfactoren van maatschappelijke initiatieven voor Nieuwe Stedelijke Natuur vanuit het perspectief van maatschappelijke actoren (2016) en overheden (2017). Daarbij zoekt het de mogelijke aanpassingen van het beleidsarrangement om de maatschappelijke initiatieven een grotere slagingskans te geven. Deze mogelijke aanpassingen worden najaar 2017 met de betrokken partijen besproken. Hiermee levert het project inzicht in handelingsopties voor de overheid. Daarnaast verkent het project de wijze waarop de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur maatschappelijke iniatieven wil ondersteunen door interviews met de Green Deal Partners en geeft inzicht in mogelijke factoren die voor de ex-ante evaluatie van de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur in 2018 (door het PBL) van belang kunnen zijn.

Publicaties