Project

Succes en faalfactoren maatschappelijke initiatieven

This project is a part of WOT-project Natuurbalans 2018 and PBL project Natuur en Samenleving. The aim of the prohect to gie a state of the art review of factors that determine the life cyle of societal initiatve sof civilians and bussiness partners which intend to contribute to nature in its broadest sense. The project reviews research output of the past decade and analyses the actual developments.

Dit deelproject is een onderdeel van het WOT-project Natuurbalans 2018 en PBL project Natuur en Samenleving. iHet doel van het project is in beeld te brengen wat de succes- en faalfactoren zijn voor het ontstaan en tot wasdom komen van natuurinclusieve maatschappelijke initiatieven, met een focus op factoren waar overheden invloed op hebben.Het geeft een state of the art overzicht van reeds uitgevoerd verdiepend onderzoek naar natuurinclusieve maatschappelijke initiatieven van burgers en bedrijven en vult kennisleemten aan met behuklp van aanvullende casuistuiek,

Publicaties