Project

Succes- en faalfactoren nieuwe stedelijke natuur

De in dit project te beantwoorden vraag is of we mogen verwachten dat de ambities van de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur gerealiseerd zullen worden. Deze vraag proberen we te beantwoorden door  te achterhalen wat de succes en faalfactoren zijn van bestaande groenprojecten in relatie tot de mate waarin daar ook biodiversiteit tot stand is gekomen en vervolgens vast te stellen in hoeverre deze succes- en faalfactoren optreden in de context waarbinnen de ambities uit de Green Deal tot stand moeten komen.

Het project ontwikkelt kennis die nodig is voor de evaluatie van de Rijksnatuurvisie in de Balans van de Leefomgeving 2018. Deze kennis bestaat uit inzichten in de mate waarin verwacht mag worden dat de ambities uit deze nota in termen van biodiversiteit zullen worden gerealiseerd in stedelijke groengebieden. 

Daartoe onderzoeken we lopende en afgeronde groenprojecten door burgers en/of bedrijven en eventueel overheden die op de mate waarin biodiversiteit in die projecten een rol speelt of speelde en in het uiteindelijke groen tot stand is gekomen volgens de betrokkenen. Hierbij worden met name de beleidsdimensies regels, middelen, samenwerkingen en discoursen in relatie tot biodiversiteit en succes en falen van de projecten onderzocht. Wat was het discourse in het project, speelde biodiversiteit daarin een rol, hoe hielpen de andere dimensies al dan niet mee om dit discourse te realiseren in het uiteindelijke groen. En hoe beoordelen de betrokkenen de biodiversiteit?

Het project onderzoekt een breed scale aan projecten waarin verschillende actoren een centrale of trekkende rol hebben genomen en verschillende ecosysteemdiensten centraal stonden.

Publicaties