Project

Surveillance landbouwhuisdieren op CPE

In (voedselproducerende) dieren wordt het voorkomen van carbapenemase (CP) producerende organismen in toenemende mate beschreven. Mede door berichtgeving in de media bestaat er zorg over de surveillance van CP in dieren en of dierlijke producten wel adequaat ingericht is.

Genetica

Het voorkomen van ESBLs en AmpCs in bacteriestammen uit landbouwhuisdieren kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van dergelijke isolaten in mensen. Dit wordt enerzijds bepaald door de mate van voorkomen in dieren en dierlijke producten maar vooral ook door de genetische karakteristieken. Immers de voorkomende ESBLs in mensen zijn voor het merendeel anders dan die van dieren en dierlijke producten. Eventuele veranderingen daarin zijn van belang om te registreren. Daarom worden alle verdachte isolaten uit de routine surveillance (MARAN) moleculair getypeerd.

Risico's

In landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren zijn een aantal recente rapportages over het voorkomen van Carbapenmasen. In Duitsland zijn deze gevonden in varkens en kippen en in een gezelschapsdierenkliniek in Hessen. Bronnen voor introductie in dieren zijn vooral mensen die dergelijke organismen bij zich dragen in hun darm. Dat kan in Nederland gebeuren maar ook in het buitenland en vervolgens via handelsstromen in levende dieren worden ge├»ntroduceerd. Ook afvalwater van ziekenhuizen of plaatsen waar humane fecali├źn worden verwerkt zoals riool overstorten kunnen bronnen zijn van verspreiding van dergelijke organismen. In verband met de zorg over de mogelijke introductie van CP in de voedselketen wordt er een actie surveillance uitgevoerd.

Plan van aanpak

1. Het voorkomen van CP in dierlijke ontlasting wordt gescreend. In dierlijke producten wordt dit alleen gedaan als er signalen zijn dat er besmetting kan plaatsvinden.

2. Alle ESBL genen in isolaten uit landbouwhuisdieren en dierlijke producten worden getypeerd op genniveau.

Deliverables

1. Informatie over het voorkomen van CP in Nederlandse dierhouderij conform het CPE-advies.

2. Gegevens over voorkomen van ESBL/AmpC/CP in Nederlandse Landbouwhuisdieren conform de nieuwe EU regelgeving.

Publicaties