Project

Sustainable Arctic resource management

Het Arctisch gebied is snel aan het veranderen door het smelten van het zeeijs. Dat leidt tot een toename in menselijke activiteiten en interesse in het gebied om te exploiteren. Nederland speelt hier ook een rol in als waarnemer van de Arctische Raad, als kennisleverancier en vanuit het Nederlandse bedrijfsleven.

Dit project richt zich op een duurzaam beheer van het Arctisch gebied. Het omvat kennisontwikkeling en -toepassing van het Arctische mariene systeem en effectinschattingen van humane activiteiten op dit systeem, zoals winning van fossiele brandstoffen, behandeling van ballast water op schepen, toerisme en visserij. Deze informatie is van groot belang om effectieve maatregelen te kunnen identificeren en hiermee de druk op het mariene systeem te minimaliseren. Dit is nodig voor een duurzaam beheer van het Arctisch gebied.

Publicaties

Lees meer in het dossier