Project

Sustainable food systems for healthy people

Doel van het programma Sustainable Food Systems for Healthy People is een gemeenschappelijke basis te creëren voor het onderling verbinden van momenteel veelal gescheiden onderzoeksterreinen betreffende voedselsystemen, duurzame productie, en voedings-gerelateerde volksgezondheid. Het uiteindelijk doel is het leiderschap zeker te stellen voor de ontwikkeling van een roadmap naar een Europese onderzoeks-infrastructuur welke aansluit bij de ESFRI strategie op het terrein Food & Health (2019-20).

Methode: Onderzoekers van WUR met ervaring in het opzetten van data-infrastructuurprojecten en met inhoudelijke multidisciplinaire projecten inventariseren metrics, models en data die van belang zijn voor onderzoek naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Vervolgens wordt aan de hand van een Europees project als casus een outline opgesteld voor een data-infrastructuur welke data uit diverse projecten onderling kan verbinden en welke als uitgangspunt kan dienen voor de Wageningse portal naar een nationaal/Europees data- en kennisplatform. Parallel hieraan wordt het belang van een systeembenadering van duurzaam en gezond voedsel onder de aandacht gebracht van externe stakeholders, researchconsortia en Wageningse experts.

Beoogde resultaten zijn het design en een demo-versie van de data-portal voor WUR. Deze zullen middels separate funding in 2018-20 worden doorontwikkeld tot een ESFRI-roadmap aanvraag.

Publicaties