Project

Sustaining value creation of inclusive business approaches

Over the afgelopen 10 jaar wordt er veel gesproken en geinnoveerd met nieuwe bedrijfsmodelen en ketenaanpakken gericht op het vergroten van de sociale meerwaarde van de handelsrelatie, oftewel 'inclusive business'. Om daadwerkelijk 'inclusive' te zijn moeten zulke aanpakken geintegreerd zijn in hoofd bedrijfsmodellen, waardeketens en evt regelgeving.Deze studie vergelijkt initiatieven de worden getrokken door publieke, private of NGO sector.

De doelstelling is om te kijken of deze initiatieven hebben geleid tot structurele duurzaamheid. Startpunt is het ontwikkelen van een zorgvuldige manier om bedrijfs initiatieven de bestuderen en daarover te communiceren. In het eerste jaar zal dit zich richten op initiatieven waar een grote onderneming bij betrokken is, in het 2e jaar MKB initiatieven. Individuele studies en meta-anlayse wordt gekoppeld aan netwerken van ervaren praktijkmensen. Samenwerking met CIAT zal een belangrijk onderdeel zijn, casusen worden met andere partijen uitgevoerd.

Publicaties