Project

Systeeminnovatie Paddestoelen

Circa 40% van de productiekosten van champignons komen voor rekening van het substraat (compost).

De benutting van het substraat is niet optimaal (ca 50%), de kwaliteit niet altijd voorspelbaar en voor de afzet van het restproduct (champost) moet geconcurreerd worden met dierlijke mest. Op dit moment moet er betaald worden voor de afvoer van champost. Ten slotte is de productie van compost kwetsbaar omdat hierin paardenmest en kippenmest wordt gebruikt. Bij het uitbreken van een dierziekte mag er geen mest getransporteerd worden en komt de productie van compost in de knel. Innovatie in het substraat zal dan ook een behoorlijk impact hebben op de rentabiliteit en de bedrijfszekerheid.

Doelen van dit project zijn:

 • Kennis genereren over voedingsbehoefte van champignons. 
 • Kennis genereren over de fysische randvoorwaarden voor optimale vegetatieve en generatieve groei van champignons. 
 • Kennis genereren over het functioneren van het huidige systeem.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

 • Kennis over dragers waarop mycelium kan groeien. 
 • Kennis over de rol die het vegetatief mycelium speelt in de kolonisatie en utilisatie van het substraat. 
 • Kennis over de optimale koolhydraat- en stikstofbronnen nodig voor optimale vegetatieve en generatieve groei. 

Vastgesteld is dat:

 • Het omzetten van vaste stof naar biomassa (mycelium en/of paddenstoelen) verloopt in gedefinieerde media/inerte drager met vergelijkbare efficientie als in de huidige compost.
 • De bottlekneck zit in de geringe mate waarin het substraat gebruikt wordt (slechts 25% van de organische stof wordt omgezet).
 • Met een flinke verhogen van de hoeveelheid bijvoedmiddel, een verlaging van de laag compost en koeling via de onderkant (bedkoeling) is meer voeding beschikbaar gesteld en is de temperatuur goed gecontroleerd.
 • Met aanpasingen als gericht bijvoeden bij aanvang, minder vullen en goede controle van de compostemperatuur is een veel hogere efficientie te verkrijgen van het systeem, met name een economische efficientieverbetering (Euro's per vierkante meter).

Resultaten 2012

 • Identificatie van stammen die gebruikt kunnen worden voor rasverbetering en dus beter substraatgebruik
 • Identificatie van een van de belangrijkste voedingsknelpunten in het huidige substraat: hemicellulose
 • Identificatie van een stam die een ander substraatgebruik heeft dan alle andere stammen en dus een goed uitgangsmateriaal vormt voor rasverbetering

Werkwijze

Activiteiten zijn:

 • Gebruiken van groeimodellen voor het genereren van kennis over optimale koolhydraat en stikstofbronnen voor vegetatieve groei. 
 • Optimaliseren van biomassa-bepalingen in het substraat.
 • Produceren van champignons op inerte dragers met de kennis van voeding generereerd in dit project en het Input-Output project.

Publicaties