Project

Systeemkennis/monitoring: Opstellen monitoringprogramma

Eén van de centrale doelen van het Deltaprogramma Waddengebied is het monitoren van zowel ontwikkelingen in het Waddengebied als de effecten op het ecosysteem als gevolg van klimaatverandering en (versnelde) zeespiegelstijging, e.e.a. met name in relatie tot veiligheid voor overstromingen. In 2050 moet er een efficiënt monitoringssysteem operationeel zijn, in combinatie met adequate kennis en modellen. De basis hiervoor wordt nu gelegd. Deze bieden voldoende zekerheid om goed voorbereid te zijn op de veiligheidsvraagstukken van de tweede helft van de 21 eeuw, met het behoud van de unieke natuurlijke waarden van het Waddengebied.


Dit jaar wordt het adaptieve lange-termijn monitoringplan van Deltaprogramma Waddengebied afgerond. Eén van de centrale doelen van het Deltaprogramma Waddengebied is het monitoren van zowel ontwikkelingen in het Waddengebied als de effecten op het ecosysteem als gevolg van klimaatverandering en (versnelde) zeespiegelstijging, met name in relatie tot veiligheid voor overstromingen. Er moet een efficiënt monitoringssysteem komen, in combinatie met adequate kennis en modellen. Deze bieden voldoende zekerheid om goed voorbereid te zijn op de veiligheidsvraagstukken van de tweede helft van de 21 eeuw, met het behoud van de unieke natuurlijke waarden van het Waddengebied.

Deliverables

Rapport Monitoringprogramma Deltaprogramma Waddengebied, ca. 150 – 200 pagina’s.

Publicaties