Project

Systeemoplossing ziekten en plagen in bioglasgroenten

Bij het versterken (synergie) van bodemweerbaarheid door het stapelen van maatregelen van a. compost type, b. plantversterker en c. antagonisten wordt gebruik gemaakt van reststroom groenafval, namelijk compost, en rest-substraat van biologische champignonteelten (champost).

In voorafgaande onderzoek zijn bij Wageningen Plant Research bacteriële antagonisten van wortelknobbelaaltjes geïsoleerd uit grond afkomstig van biologisch groenteteelt bedrijven. Metabolieten van deze antagonisten en micro-organismen uit biologische bestrijdingsmiddelen zijn onderzocht in vitro op directe toxiciteit tegen juvenielen (J2) van Meloidogyne incognita. Er zijn vijf bacteriële soorten geïdentificeerd die meer dan 90% doding van J2 veroorzaken in metabolieten toxiciteit testen. Deze isolaten worden in 2017 getoetst in potproeven met als doel onderdrukken van wortelknobbelaaltjes en tripspoppen door stapeling van maatregelen (composten+ antagonisten).

Schimmels

Bovendien zijn er gronden van zes teeltbedrijven (3 biologisch groenteteelt en 3 chrysantenteelt) onderzocht op aanwezigheid van schimmels die belangrijk kunnen zijn in onderdrukking van plant pathogene aaltjes (o.a.  Purpureocillium lilacinum, Lecanicillium lecanii, Beauveria sp., Metarhizium sp.). Deze schimmels zijn ook belangrijk in biologische bestrijding van insecten zoals trips. Uit grond geïsoleerde schimmels zijn gebruikt in in vitro toetsen voor trips overleving.

Onderzoeksactiviteiten omtrent biologische controle van plantpathogene Verticillium in biologische teelt van glasgroente bij Louis Bolk Instituut zijn in beperkte mate uitgevoerd in verband met de late toekenning van het budget. Eind 2016 zijn laboratoriumproeven ingezet met grond en gewas van 4 verschillende biologische glastuinbouwbedrijven met een gecombineerde Verticillium/Colletotrichum/Meloidogyne problematiek. Hierbij worden goede en slechte plekken op het bedrijf geanalyseerd op aanwezigheid van antagonistische chitinolytische bacteriën.