Project

THT / TGT Terminologie Consument

Er wordt in onderzoek en beleid geconstateerd dat (ruim de helft) van de consumenten de houdbaarheidsdata (en dan met name THT) verkeerd interpreteren, en dat daardoor onnodig voedsel in de vuilnisbak belandt. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen wat het effect op het vóórkomen van voedselverspilling bij huishoudens is bij gebruik van een alternatieve terminologie voor de bestaande aanduidingen van THT/TGT data op voedselproducten. In het onderzoek zal worden getest hoe consumenten houdbaarheidsdata beter kunnen begrijpen en daardoor minder verspillen en welke alternatieve terminologie hiervoor ingezet kan worden. Deze alternatieve terminologie moet voldoen aan Europese richtlijnen en rekening houden met de nationale beslisbevoegdheden rondom etikettering. Voor het opstellen en analyseren van alternatieve terminologieën wordt aansluiting gezocht bij verschillende invalshoeken uit de praktijk.

Dit ondanks het feit dat hierover veel informatie vindbaar is via diverse kanalen (o.a. Voedingscentrum website). Voedsel wat nog veilig geconsumeerd kan worden na de op de verpakking vermelde datum (in het geval van THT) belandt mede daardoor te vaak ongebruikt in het afval. Gezien de relatief hoge bijdrage vanuit huishoudens aan de hoeveelheid voedselverspilling (geschat tussen 29,0% 43,1% o.b.v. resultaten uit de Monitor voedselverspilling update 2009-2013, Bos-Brouwers et al., 2015 en een aandeel van 47 kg/pppj van huishoudens berekend door CREM, 2014) vormt het onderzoeken van mogelijkheden voor reductie en preventie aldaar een belangrijk aandachtspunt.

Er wordt in onderzoek en beleid geconstateerd dat (ruim de helft) van de consumenten de houdbaarheidsdata (en dan met name THT) verkeerd interpreteren, en dat daardoor onnodig voedsel in de vuilnisbak belandt. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen wat het effect op het vóórkomen van voedselverspilling bij huishoudens is bij gebruik van een alternatieve terminologie voor de bestaande aanduidingen van THT/TGT data op voedselproducten. In het onderzoek zal worden getest hoe consumenten houdbaarheidsdata beter kunnen begrijpen en daardoor minder verspillen en welke alternatieve terminologie hiervoor ingezet kan worden. Deze alternatieve terminologie moet voldoen aan Europese richtlijnen en rekening houden met de nationale beslisbevoegdheden rondom etikettering. Voor het opstellen en analyseren van alternatieve terminologieën wordt aansluiting gezocht bij verschillende invalshoeken uit de praktijk.

Publicaties