Project

TIFN Vermindering van bederf in producten

Bederfelijke producten groeien in omzet in de voedselvoorzieningsketen maar ze zijn moeilijk te beheren om ze nog 'leven' en daardoor gevoelig zijn voor hun omgeving. Tegenwoordig is er nog steeds veel (in-store) arbeid nodig voor deze producten in de industrie en in de detailhandel om om te gaan met bijvoorbeeld voorradigheid, THT-datum en beschadigingsafval, logistiek voor koeling, gebrek aan gegevens van de consument etc.

Doelstelling

Het doel van dit project is om een beslissingsondersteunend systeem te ontwikkelen dat gebruikt kan worden als een management tool om de leveringsketen van bederfelijke voedselproducten te analyseren en om logistieke en technologische innovaties te evalueren op hun bijdrage aan vermindering van bederf. Meerdere beslissingsodersteunende modellen worden ontwikkeld, die geïntegreerd kunnen worden in één systeem: voorspellende modellen voor microbiologisch bederf en kwaliteitsvermindering van vers vlees, voorspellende modellen voor microbiologisch bederf en kwaliteitsvermindering van vers gesneden bladgroenten én beleid op bestellingen voor deze producten en voor bederfelijke producten in het algemeen. Met dit beslissingsondersteunend systeem en geïntegreerde modellen worden scenario's geanaliseerd op hun bijdrage aan de vermindering van bederf in de leveringsketens van deze producten.

Werkwijze

In de leveringsketen van verse- en gekoelde voedselproducten komen significante verliezen voor als een gevolg van bederf door metabolische activiteit in het product zelf, of door de groei van bacteriën in of op het product. Een manier om deze verliezen te beperken is om te investeren in logistieke en technologische innovaties, maar de echte vraag is welke innovaties, en in welk deel van de leveringsketen, de grootste impact hebben.

Resultaten

In dit project wordt een beslissingsondereunend systeem ontwikkeld dat gebruikt kan worden door verschillende actoren in   de leveringsketen van bederfelijke voedselproducten, om de bijdrage van logistieke en technologische innovaties voor bederf-vermindering te evalueren. Voor twee soorten van bederfelijke producten, vers gesneden bladgroenten en vers vlees, worden onderliggende voorspellende modellen voor microbiologisch bederf en kwaliteitsvermindering ontwikkeld en geintegreerd in het beslissingondersteunend systeem. Scenario's worden geanalyseerd op hun bijdrage aan reductie van bederf in de leveringsketen van de geselecteerde producten.

Publicaties