Project

TOXSWA - MASTEP

In het onderhavige project gaat het om een gekoppelde toepassing van 2 modellen, i.e. de landschap-schaal variant van model TOXSWA (ook genoemd CASCADE-TOXSWA) en MASTEP, en de integratie tussen deze modellen. Beide modellen zijn ontwikkeld door WENR. Het toepassen van pesticiden en diergeneesmiddelen in de landbouw is in potentie een risico voor het milieu. Kwantificering van milieurisicos en het doorrekenen van effecten van beleidsmaatregelen als gevolg van het gebruik dit soort middelen is een van WENRs breed erkende expertises.

TOXSWA is een zogenaamd blootstellingsmodel dat het gedrag van stoffen in oppervlaktewater voorspelt. Dit model wordt gebruikt in de toelatingsprocedure van pesticiden in Nederland en de EU. TOXSWA is een van de WOT-modellen van WENR heeft de status A.

MASTEP is een zogenaamd metapopulatiemodel dat op basis van de uitvoer van TOXSWA mogelijke effecten op het ecosysteem berekend. O.a. in EU-projecten heeft WENR belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van MASTEP en is nu een erkende speler op dit thema.

Publicaties