Project

TU-16015 Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes

De selectie van de kampioenplanten voor luchtzuivering in binnenruimten wordt op wetenschappelijke onderbouwing gebaseerd. Hiervoor worden de meest ideale plantensoorten met bijbehorende (regel-) strategieën geïnventariseerd en met state-of-the-art technieken getoetst. Een bestaande testfaciliteit bij WUR zorgt voor een snelle ontwikkeling met gegarandeerd resultaat.

Toetsing

Het project behelst een toetsing van diverse plantensoorten die verschillen in luchtopnamecapaciteit en luchtfilterend vermogen als gevolg van hun bladfysiologie. De nadruk zal liggen op zuivering van de Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zoals formaldehyde, aangezien die stoffen veelal vrijkomen uit materialen en ventilatiesystemen in gebouwen en ook de meeste last bezorgen bij aanwezigen, zoals het sick-building syndrome. Meerdere combinaties van plantensoort en VOS-type, concentratie en blootstellingsduur worden getest in een testfacilteit van WUR (een perspex mini-kas). Hierbij worden metingen van concentraties aan VOS-sen geanalyseerd met een zeer gevoelige gaschromatograaf van Wageningen University & Research.

Het systeem wordt in een afgesloten ruimte getest waar alle in- en uitgaande lucht wordt gecontroleerd. De omstandigheden in de ruimte benaderen die in een kantoor qua licht, temperatuur en vochtigheid. Om de vertaling van dit wetenschappelijke werk naar de praktijk te maken worden de metingen vergeleken met het Air So Pure plantenassortiment en -opstelling zoals in gebruik bij het lopende PPS project Planten voor een prima binnenklimaat, met als doel deze opstelling nog beter te laten presteren door optimale mix van plantensoort en groeifactoren. Zo kunnen beide PPS projecten elkaar versterken.

Criteria waar de te inventariseren planten op worden geselecteerd:

  • Bladfysiologie (bladoppervlakte per plant, bladdikte, aantal huidmondjes, beharing)
  • Mate waarin planten in de relatief donkere omstandigheden van een kantoor of privĂ©ruimte assimileren. Van de veronderstelde kampioen luchtzuiveren Spathiphyllum weten we dat deze onder zeer lage lichtniveaus nog assimileert; dit kan de verklaring voor de luchtzuivering zijn.

Naast momentane zuiveringsperformance worden ook duurproeven gehouden die laten zien of de gekozen plantensoorten op de wat langere termijn vitaal en groeikrachtig blijven. Het gebruik van gangbare, wat meer lichtbehoeftige kantoorplanten in combinatie met voordelige, beperkte LED verlichting wordt in de proeven meegenomen. Gebruik van gangbare plantensoorten verhoogt de marktpotentie van het systeem.

Publicaties