TU16007 Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

Project

TU16007 Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

Slechts 1% van de kinderen eet de aanbevolen hoeveelheid groente en 5% de aanbevolen hoeveelheid fruit. Voldoende consumptie van groente en fruit is echter cruciaal vanuit het perspectief van gezondheid én duurzaamheid. Om voldoende groente en fruit binnen te krijgen, is het wenselijk dat een kind dit op verschillende momenten op een dag eet. Veel eetmomenten vinden plaats gedurende de schooldag. Groente- en fruitverstrekking is op bijna alle scholen in Nederland een verantwoordelijkheid van de ouders. In de praktijk blijkt echter dat ouders lang niet altijd aan deze vraag (kunnen) voldoen. Scholen hebben behoefte aan ondersteuning om dit wél te realiseren.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een bewezen effectieve aanpak voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groente en fruit op school te vergroten.

Het project beslaat drie jaar:

2017

Onderzoek naar de wensen, mogelijkheden, succesfactoren en barrières van het meegeven van groente en fruit naar school. Er is onderzoek gedaan bij ouders, scholen en experts.

2018

Diverse strategieën zijn nader onderzocht om te verkennen of dit effectieve manieren zijn om de beschikbaarheid van groente en fruit tijdens de ochtendpauze op school te verhogen. Het ging hier om het presenteren van groente en fruit op een fruitschaal, het aanbieden van een groente- en fruitabonnement en het stimuleren van het meegeven van groente en fruit d.m.v. totaalinterventie met een gepersonaliseerd bakje.

2019

In het derde en laatste jaar wordt onderzocht wat het effect is van het instellen van vaste groente- en fruitdagen op school. Leidt dit daadwerkelijk tot een verhoogde beschikbaarheid en consumptie van groente en fruit op school? In het derde jaar wordt ook een toolkit ontwikkeld om scholen te ondersteunen en te inspireren om groente en fruit op school, in de ochtendpauze, vanzelfsprekend te maken.

Gedurende de looptijd van het project worden de resultaten van de diverse onderzoeken gedeeld met betrokken partijen en waar mogelijk toegepast.

Partners

  • GroentenFruitHuis
  • Nestlé Nederland Healthy Kids
  • Harries BV
  • Greenco Packing BV
  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
  • Vuurrood BV
  • Freshweb.nl BV
  • HealthyQ

Klankbord

Publicaties