TU16007 Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

Project

TU16007 Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

Slechts 1% van de kinderen eet de aanbevolen hoeveelheid groente en 5% de aanbevolen hoeveelheid fruit. Voldoende consumptie van groente en fruit is echter cruciaal vanuit het perspectief van gezondheid én duurzaamheid. Om voldoende groente en fruit binnen te krijgen, is het zeer wenselijk dat een kind dit op verschillende momenten op een dag eet. Veel eetmomenten vinden plaats gedurende de schooldag. Door ook tijdens deze eetmomenten (pauzehap en lunch) groente en fruit te eten, kan de consumptie hiervan aanzienlijk worden verhoogd. Groente- en fruitverstrekking is op bijna alle scholen in Nederland een verantwoordelijkheid van de ouders. In de praktijk blijkt echter dat ouders lang niet altijd aan deze vraag (kunnen) voldoen. Scholen hebben behoefte aan ondersteuning om dit wél te realiseren.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke succesfactor voor interventies in de schoolsetting. Met de huidige, veelal cognitieve benadering, blijkt dat slechts een kleine groep, al bewuste ouders, wordt bereikt. Voor veel mensen is het uitvoeren van gezond gedrag niet alleen afhankelijk van kennis, maar spelen vooral andere factoren mee zoals gewoonten, vaardigheden en de (sociale) omgeving. Door het toepassen van één benadering (one size fits all) wordt voorbij gegaan aan het feit dat er verschillende typen ouders zijn, die hun eigen wensen en mogelijkheden hebben en daardoor een andere benadering vragen. Het segmenteren van ouders en het op-maat aanbieden van passende activiteiten is daarom een kansrijke methode.

Het project bestaat uit onderzoek dat inzicht geeft in de wensen, mogelijkheden, succesfactoren en barrières van verschillende type ouders en van verschillende scholen bij het beschikbaar stellen van groente en fruit op school. Op basis van deze resultaten worden kansrijke strategieën geselecteerd en onderzocht op effectiviteit.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een bewezen effectieve aanpak voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groente en fruit op school te verhogen.

Partners

  • GroentenFruitHuis
  • Nestlé Nederland Healthy Kids
  • Harries BV
  • Greenco Packing BV
  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
  • Vuurrood BV
  • Freshweb.nl BV
  • HealthyQ

Publicaties