Project

Taakgroep Landbouw

De Taakgroep Landbouw levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals het Göteborgprotocol, de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Het ministerie van LNV hecht veel waarde aan tijdige levering van cijfers van voorgaand jaar op basis van de beste wetenschappelijke inzichten.

De Taakgroep Landbouw van de Emissieregistratie levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals het Göteborgprotocol, de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Binnen dit project wordt de bijdrage van Wageningen University & Research aan de Emissieregistratie geregeld. Concreet bestaat dit uit de onderbouwing voor de landbouw-emissies en bijdragen aan vergaderingen binnen werkgroepen binnen de Emissieregiestratie.

Publicaties