Project

Team KB-WOT kennisintegratie

De waarde van KB-WOT onderzoek voor de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu wordt sterk vergroot als er integraal wordt gestuurd op het van nut zijn van het onderzoek. Dat is de taak van het team KB-WOT kennisintegratie.

Het team KB-WOT kennisintegratie heeft als taak het effectief laten doorwerken van de KB-WOT projecten in de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, vanaf de formulering en selectie van projectplannen tot en met de communicatie over de resultaten.

Publicaties