De Nederlandse overheid streeft zowel nationaal als internationaal naar behoud én duurzaam gebruik van biodiversiteit. Doel is om in uiterlijk 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben die bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn.

Project

Technical support unit IPBES modellen en technieken

De Nederlandse overheid streeft zowel nationaal als internationaal naar behoud én duurzaam gebruik van biodiversiteit. Doel is om in uiterlijk 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben die bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn.

Vanuit deze visie ondersteunt de Nederlandse overheid het VN platform IPBES, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Zij steunt de uitvoering van het IPBES-werkprogramma 2014-2018 en via het Ministerie van Economische Zaken geeft zij support aan de inzet van expertise vanuit Wageningen University & Research bij de T(echnical) S(upport) U(nit). Deze unit wordt geleid vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en richt zich op de onderdelen policy support tools, scenarios en modellering van IPBES werkprogramma.

Dit project draagt bij aan de organisatie van het review proces voor de fast track assessment van methodes voor scenario analyse en het modelleren van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Eind 2015 wordt de draft assessment opgeleverd. Vanuit dit project wordt in samenwerking met het IPBES expert panel ook een implementatieplan voor de tweede fase van het IPBES 3c-onderdeel  (2016-2017) uitgewerkt.

Publicaties