Project

Technisch Economische kengetallen

Jaarlijks wordt bijgehouden hoe de varkenshouderij technisch en economisch draait. Deze gegevens worden binnen en buiten de sector veel gebruikt. Ook vormen deze gegevens vaak de basis om inzichtelijk te maken waar kansen liggen voor verduurzaming. De communicatie vindt plaats via KWIN, welke tweejaarlijks uitgegeven wordt. Daarnaast worden in veel projecten de economische richtlijnen gebruikt om onderbouwing te geven voor keuzes die gemaakt worden. Ook worden deze gegevens in de praktijk gebruikt voor berekeningen t.a.v. investeringen etc.

Doel van dit project is het verzamelen en bewerken van technische en bedrijfseconomische informatie van varkensbedrijven en het doorgeven van deze informatie naar de sector, zodat de varkenshouders daarvan gebruik kunnen maken in hun bedrijfsmanagement.

Publicaties