Technische beleidsadvisering

Project

Technische beleidsadvisering

Voorbereiding en uitwerking van beleid gericht op voedselzekerheid en effectieve internationale uitwisseling van genetische bronnen vindt plaats in nationaal en internationaal verband, waarbij afspraken in het kader van de EU, de FAO en de CBD van groot belang zijn. Voor de voorbereiding en uitwerking van beleid levert CGN expertise en feitelijke inbreng in de vorm van bilateraal overleg met EZ, deelname aan overleg in EU verband en aan internationale bijeenkomsten, waaronder die van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture. Deze bijdrage van het CGN in WOT verband is van strikt ondersteunende aard.

In het kader van dit project wordt aan EZ en andere belanghebbenden desgevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van beleid en regelgeving over genetische bronnen. Het CGN neemt daartoe deel aan de delegaties naar bijeenkomsten van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de International Treaty, en neemt deel aan voorbereidend overleg in EU verband. Access and Benefit-Sharing en zoötechnische maatregelen, en verder de FAO activiteiten op het terrein van de State of the World’s reports en Global Plans of Action vormen een belangrijk onderdeel van de agenda.

Resultaten en Producten 2016

-Deelname namens Nederland aan de FAO Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic Resources

-Vice-chair en Rapporteur tijdens de FAO Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources

-Advisering van EZ over ontwikkeling en implementatie van Access and Benefit Sharing regelgeving (COP CBD en COP-MOP Nagoya Protocol; EU Verordening 511/2014)

-Voortzetting van de werkzaamheden (co-chair) van de Ad Hoc Working Group on the Enhanced Functioning of the Multi-Lateral System (EFMLS) van de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

-‘Regional Representative’ voor de Europese regio voor de ‘Scientific Advisory Committee (SAC) on Article 17 (totstandkoming Global Information System) of the ITPGRFA’

-Deelname aan Regional Consultation meeting in het kader van de FAO State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture

-Advisering van EZ over ontwikkeling en aanpassingen in de Europese veterinaire (scrapie/TSE) en fokkerijregelgeving en de nationale implementatie daarvan.

-Beantwoording van vragen ten behoeve van de monitoring van het Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

-Gegevens aangeleverd voor een Wereldbank survey m.b.t. Environmental Sustainability, in het kader van het Enabling the Business of Agriculture project.

-Deelname aan de 6th meeting of the EU-China Task Force on Food Agriculture and Biotechnological Research als vertegenwoordiger van de PGR sector in Europa.

-Bijdrage aan expert consultation “Conserving the world’s crop diversity in genebanks: How well are we doing?”, op uitnodiging van de Global Crop Diversity Trust

Publicaties