Technische beleidsadvisering

Project

Technische beleidsadvisering

Voorbereiding en uitwerking van beleid gericht op voedselzekerheid en effectieve internationale uitwisseling van genetische bronnen vindt plaats in nationaal en internationaal verband, waarbij afspraken in het kader van de EU, de FAO en de CBD van groot belang zijn.

Voor de voorbereiding en uitwerking van beleid levert CGN expertise en feitelijke inbreng in de vorm van bilateraal overleg met EZ, deelname aan overleg in EU verband en aan internationale bijeenkomsten, waaronder die van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture. Deze bijdrage van het CGN in WOT verband is van strikt ondersteunende aard.

In het kader van dit project wordt aan EZ en andere belanghebbenden desgevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van beleid en regelgeving over genetische bronnen. Het CGN neemt daartoe deel aan de delegaties naar bijeenkomsten van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de International Treaty, en neemt deel aan voorbereidend overleg in EU verband. Access and Benefit-Sharing en zoötechnische maatregelen, en verder de FAO activiteiten op het terrein van de State of the World’s reports en Global Plans of Action vormen een belangrijk onderdeel van de agenda.

Gerealiseerde producten 2018

  • Vertegenwoordiging van LNV in de bi-annual vergaderingen van de FAO Intergovernmental Technical Working Groups (ITWG) on Plant, Animal (tevens voorzitterschap) en Aquatic Genetic Resources.
  • Nationale voortgangsrapportage voor FAO, in het kader van de implementatie van het Global Plan of Action for Forest Genetic Resources.
  • Vertegenwoordiging en advisering van LNV in diverse internationale vergaderingen (CBD, Nagoya Protocol) over Acces and Benefit Sharing (ABS) en Digital Sequence Information (DSI).
  • Adviezen aan de Europese Commissie over behoud van genetische bronnen in relatie tot veterinaire regels (DG SANTE), behoud en gebruik van genetische bronnen (DG AGRI – Preparatory Action), het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP - DG AGRI) en ABS regelgeving (DG ENV).
  • Op nationaal niveau, adviezen over veterinaire/TSE regelgeving (LNV, NVWA), fokkerijregelgeving (RVO, LNV, SZH, stamboeken), implementatie van ABS regelgeving (NVWA, LNV), prioriteiten voor aquatische genetische bronnen (LNV), fosfaatbeleid irt behoud van zeldzame dierrassen (LNV, SZH).

Publicaties