Project

Technische maatregelen

Na de herzienign van het GVB zullen ook de technische maatregelen aangepast moeten worden.

Herziening Technische Maatregelen in 2014 vindt plaats tegen de achtergrond van de invoering van een aanlandplicht waardoor veel van de geldende technische maatregelen zullen moeten worden herzien. De Europese Commissie heeft aangekondigd te verwachten dat een nieuw voorstel voor technische maatregelen gepresenteerd zal kunnen worden rond de zomer van 2014.

Dit project richt zich op het vergaren van kennis en het ondersteunen van het ministerie van Economische Zaken. Kennis is vooral nodig om de (on)mogelijkheden van technische maatregelen vast te stellen en de impact van die maatregelen (bijvoorbeeld selectief vissen, tijdelijk sluiten van visgebieden, kabeljauw-vermijdingsplan) door te rekenen. Dit vraagt om onderzoek dat deels samen met vissers uitgevoerd wordt, maar voornamelijk ook op initiatief van vissers (sectoren).

Publicaties