Project

Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw

De akkerbouw en tuinbouw kon via hun productschappen zelf voorschriften vaststellen waaraan alle telers zich moesten houden.

De akkerbouw en tuinbouw kon via hun productschappen zelf voorschriften vaststellen waaraan alle telers zich moesten houden. De geldende voorschriften hebben betrekking op ziekten in gewassen (aardappel, bieten en uien), onkruiden (knolcyperus en wilde haver), gewasbescherming (spuitkeuring en reiniging van verpakkingen) en milieu (erosie en coëxistentie). Deze voorschriften zijn mede van belang voor de exportpositie van Nederland. Voor de handhaving konden de productschappen gebruik maken van het tuchtrecht. Dit tuchtrecht maakt onderdeel uit van de wet op economische delicten. Met het opheffen van de productschappen vallen de teeltvoorschriften voor akker- en tuinbouw rechtstreeks onder het ministerie EZ. Voor de teeltvoorschriften is het van belang dat deze actueel blijven. In overleg met DAK dient bepaald te worden welke actualisatie in 2015 gewenst is.

Deliverables:

Deelrapportages van de verschiende deelonderzoeken.


Publications