Project

Tekort aan dierenartsen

Dierenartsen hebben een belangrijke rol in het borgen van een aantal publieke waarden als dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Dit gebeurt binnen de veterinaire praktijken waarbij veterinaire zorg geleverd wordt aan landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden, maar ook als toezichthouder bij de NVWA. Een tekort aan dierenartsen kan negatieve gevolgen hebben op de bovengenoemde waarden.  

Dierenartsen hebben een belangrijke rol in het borgen van een aantal publieke waarden als dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Dit gebeurt binnen de veterinaire praktijken waarbij veterinaire zorg geleverd wordt aan landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden, maar ook als toezichthouder bij de NVWA. Om in voldoende mate te kunnen bijsturen in de aanwas of het behoud van praktiserende dierenartsen is er bij LNV inzicht nodig in de mogelijke tekorten nu en in de toekomst van het aantal dierenartsen in Nederland. Om dit inzicht te krijgen in het nodig om de beroepsgroep dierenartsen zo goed mogelijk in kaart te brengen. In dit onderzoek wordt door het verzamelen van gegevens bij een aantal kerninformanten antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoeveel dierenartsen zijn er in Nederland?
  • Hoeveel dierenartsen zijn er praktiserend in de gezelschapsdieren-, landbouwhuisdieren- en paardensector?
  • Hoeveel dierenartsen zijn er werkzaam voor de overheid, specifiek de NVWA?
  • Hoe groot is het verloop en de aanwas binnen de bovengenoemde sectoren?
  • Hoeveel vacatures staan er open binnen de bovengenoemde sectoren (en indien mogelijk, in welke mate groeit dit aantal)?
  • Hoeveel dierenartsen gaan verlaat of vervroegd met pensioen?
  • Indien mogelijk, kunnen de bovenstaande antwoorden worden uitgesplitst naar regio, voltijd- & deeltijd en/of leeftijdsspreiding?
  • Indien mogelijk worden de data vergeleken met historische data (bij voorkeur rond 2010).

Publicaties