Project

Terugdringen resistentieproblematiek (ESBL/MRSA), reductie antibioticumgebruik

De belangrijkste conclusie van de dierproef uit 2014 is dat de probiotica een duidelijk competitive exclusion effect vertoonden voor Escherichia, de bacterie familie waar de ESBL-producerende E. coli toe behoort en dat dit te meten is in de aantallen ESBLs in de mest van de dieren. Het toedienen van de probiotica had geen meetbare effecten op de ontwikkeling van de darmmucosa.

Er bestaat nu in toenemende mate informatie over het effect van het toedienen van CE flora op het voorkomen van ESBLs in jonge kuikens en het effect op de microbiotia. Dit is aangetoond voor zowel Broilact als voor Aviguard. Factoren die bepalend zijn voor het beschermende effect zijn vooral het moment van toedienen en dit in relatie tot het moment waarop de dieren in aanraking komen met ESBLs. Positieve effecten zijn gemeten op toedienen van CE flora aan individuele dieren met een kropnaald of door middel van een spray. Echter voor commerciƫle toepassing zijn beide methodes te bewerkelijk. Een praktisch toepasbare manier waarbij niet alle kratten met eieren/kuikens in een uitkomstkast 1 voor 1 worden gesprayd hoeven te worden en de dieren direct na uitkomst gekoloniseerd raken met de CE flora is een duidelijke behoefte van het pluimveebedrijfsleven om tot een effectieve controle te komen. Van belang daarbij is dat met broedrijen gekeken wordt naar praktisch inzetbare en kosteneffectieve oplossingen.

Publicaties