Project

The Sustainability Consortium - AF-12227

The Sustainability Consortium (TSC) is wereldwijde samenwerking tussen meer dan 100 bedrijven, NGO's, overheidsinstanties en universiteiten, waaronder multinationals als Walmart, Coca-Cola, Ahold, Unilever en BASF. Wageningen Economic Research coördineert de Europese activiteiten van TSC. Met universiteiten en ngo’s als het WNF stelt TSC richtlijnen op om de duurzaamheid van hun producten en die van hun toeleveranciers te beoordelen en te verbeteren. Het consortium koppelt informatie over duurzaamheid direct aan de vraag van de bedrijfsinkopers.

Het participeren in een wereldwijd consortium betekent dat niet alles precies volgens de Nederlandse voorkeuren kan plaatsvinden en dat processen soms langer duren dan in kleine op Nederland toegespitste projecten. Gezien de internationale verwevenheid van de Nederlandse agroketens is de Nederlandse betrokkenheid echter zeker essentieel en de werkelijke impact van de verduurzaming vele malen groter.

Binnen TSC worden toolkits voor producten ontwikkeld. Een toolkit omvat de methoden om duurzaamheid te meten voor consumentenproducten waarbij de hele levenscyclus van het product wordt meegenomen. Voor elk productcategorie wordt een set van sociale en milieu hotspots en verbeteropties vastgesteld. Voor de hotspots worden indicatoren opgesteld waarmee duurzaamheid gemeten kan worden voor producten binnen de productcategorie. Deze indicatoren worden gebruikt door ketenpartijen om informatie uit te wisselen van duurzaamheid van producten en daarmee gezamenlijk verbeterplannen op te stellen.

the_tsc_approach.jpg

Resultaten

Het project heeft bijgedragen aan het vergroten van het netwerk van Wageningen Research met name richting internationale bedrijfsleven en ngo's en ander soortgelijke duurzaamheidinitiatieven.

De diverse ontwikkelde toolkits worden wereldwijd al door meer dan 3.500 bedrijven gebruikt voor het verduurzamen van hun producten. Deze bedrijven hebben een gezamenlijk omzet van meer dan 1000 miljard Euro hebben (peildatum maart 2017). Dat is meer dan 30 keer de totale Nederlandse retail omzet! En het aantal bedrijven dat zich aansluit groeit nog steeds. Er is een speciaal team binnen TSC dat continu actief probeert nieuwe partijen lid te maken en/of tot gebruik van de toolkits over te laten gaan (via congressen, folders, artikelen in vakbladen, websites, nieuwsbrieven maar ook het rechtstreeks benaderen van partijen).

TSC publiceert regelmatig analyses over de duurzaamheidscores van alle bedrijven die de toolkits toepassen. Op die manier kunnen op wereldniveau de ontwikkelingen in de duurzaamheid van de verschillende sectoren worden gemonitord1,2

Toepassen van de toolkits met de Nederlandse retailer/groothandel en hun aanleverende  ketens en op die manier verduurzamen van het Nederlandse voedsel. In de topsector AgriFood loopt het project CIS agro products NL. Daarin worden de toolkits inmiddels toegepast door tientallen Nederlandse bedrijven.

lala.jpg

Producten en publicaties

Voor alle 128 productcategorieën is hier een rapport van 30- 40 pagina's beschikbaar. Een samenvatting van het rappport is hier te vinden.

Greening Global Supply Chains – From Blind Spot To Hotspots To Action 2016 Impact Report https://www.sustainabilityconsortium.org/wp-content/themes/enfold-child/assets/pdf/2016-impact-report.pdf

https://www.sustainabilityconsortium.org/impact/impact-report/

https://www.sustainabilityconsortium.org/impact/case-studies/dutch-alliance-sustainable-food-pilot/

Wageningen World (juni 2016); De duurzame keuze. P. 16-19

Lebensmittelzeitung (3-6-2016) Grunes Werkzeug p 28-29

Nyheter (18-3-2016) Miljoarbete far skjuts av nytt digitalt verktyg  P7

Voor meer informatie ga naar www.sustainabilityconsortium.org