Project

The use of RNA/DNA ratios in assessing the nursery quality for fish

Onze kustgebieden worden beschouwd als de kinderkamers voor jonge vis. Momenteel zijn er aanwijzingen voor een verminderde functie van onze kinderkamergebieden, met name de Waddenzee. De functie van kinderkamergebieden wordt vooral bepaald door hoe goed jonge vis in staat is daar te groeien. Een manier om groei en conditie van vis te meten is door middel van RNA/DNA ratios. Bij actieve celdeling, zoals groei zal er relatief veel RNA zijn tov DNA. Deze methode wordt in de visbiologie veel toegepast maar hebben we bij WMR nog nooit gebruikt. In dit project willen we deze techniek gaan toepassen in de survey in de Nederlandse kinderkamergebieden.

Zandsuppleties vinden langs de hele Nederlandse kust plaats. De effecten van deze grootschalige ingreep op de kinderkamerfunctie is onbekend. in juni 2017 vindt er een grootschalige bemonstering plaats van de kustzone waarin de dichtheden jonge vis langs de kust gemeten wordt. We willen tijdens deze survey ook de groei van jonge vis gaan meten middels de RNA/DNA methode. Met deze informatie kunnen we de kwaliteit van verschillende deelgebieden vergelijken.

Publicaties