Project

Toegankelijkheid van voedselkennis

Onderzoeksinstituut TI Food & Nutrition (TIFN) heeft als doel om hoogwaardig voedingsonderzoek uit te voeren, dat leidt tot innovaties in de voedingsmiddelenindustrie. TIFN wil er voor zorgen dat de onderzoeksinformatie op een toegankelijke manier wordt opgeslagen.

Doelstelling

Doel van dit project is het bevorderen van kennisopslag en -uitwisseling bij voedselonderzoekers en kennisoverdracht naar de industrie door het gebruik van geavanceerde informatietechnologie. Hiervoor wordt IT-systeem Tiffany gerealiseerd.

De aanpak binnen dit project is verder ook toonaangevend voor alle technologisch topinstituten in Nederland.

Aanpak en tijdspad

Het hoofdthema in 2012 was dat technologie alleen het probleem niet gaat oplossen. Betrokkenheid van de gehele organisatie is nodig om ervoor te zorgen dat TI Food &Nutrition opvalt in hoe zij haar kennis bevordert en gebruikt. Aangezien Tiffany technisch gezien min of meer volwassen is, kunnen we ons nu richten op het toewijzen van individuele teams, onderzoekers en partner experts aan het daadwerkelijke proces .

Resultaten

Deze gebruikersgerichte aanpak lijkt goed te werken in de zin dat bijna alle TIFN-projectteams nu goed op de hoogste zijn van het Knowledge Management Platform en ongeveer 16 teams zijn begonnen met het gebruik van Tiffany. Ook alle industriële partners zijn geïnformeerd, een aantal van hen door middel van een inleidende sessie. Echter, de mate waarin TIFN-onderzoekers hun data beschikbaar stellen op een manier die in overeenstemming is met het officiële TIFN-beleid is nog steeds beperkt. Hierdoor zijn de voordelen van het delen van gegevens binnen en tussen onderzoeksteams nog niet volledig zichtbaar. Bovendien hebben partner-experts nog geen toegang tot alle data waar zij recht op hebben via het platform.

Naast de tijd die het kost om hun data goed te beschreven en op te slaan, zien we dat onderzoekers vaak geen idee hebben hoe ze hun gegevens kunnen structureren. Een belangrijke taak voor het KM-platform is om aanbevolen procedures te beschrijven voor het organiseren van onderzoeksdata. Dit zal worden gebruik in trainingen, niet perse gelinkt aan alleen tiffany.