Project

Toekomstige RO

<p>De zorg voor de omgeving (milieu, natuur, landschap) heeft de afgelopen decennia steeds opnieuw nieuwe concepten opgeleverd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ging het over <em>zeldzaamheid</em>, <em>aantasting</em> of <em>verstoring</em> van het  <em>natuurlijk evenwicht</em> (<em>ecosysteemherstel</em>),  later kwamen de <em>natuurfuncties</em> en het <em>Globaal Ecologische Model</em> op. Het onderscheiden van verschillende soorten natuurfuncties maakten het mogelijk om daarvoor <em>schaduwprijzen</em> te berekenen. Nog weer later werden bestaande concepten als <em>voorraad</em>, <em>kwaliteit</em>, <em>veerkracht en maatschappelijke kosten en baten</em> op de natuur toegepast. De meest bekende en succesvolle van alle is het concept <em>duurzaamheid, </em>terwijl vrij recent het concept <em>ecosysteemdiensten</em> werd geïntroduceerd.</p> <p>     Het zoeken naar concepten gaat verder dan louter een woordenstrijd (‘ what’s in a name’ ) of een puur theoretische keuze van definities. Het is ook de uitdrukking van een zoektocht naar een legitimatie van de zorg voor milieu, natuur en landschap. Deze concepten functioneren doorgaans dan ook op de grens tussen wetenschap en beleid. Juist daarom hebben ze het karakter van wat in de plannings­literatuur ‘ empty signifiers’  wordt genoemd: begrippen die tegelijkertijd leeg en betekenisvol zijn. Juist daardoor hebben ze het in zich om de verschillen te overbruggen tussen enerzijds het naar exactheid en precisie strevende domein van de wetenschap en anderzijds het naar consensus of keuze strevende domein van het beleid.</p> <p>    </p>

Het zoeken naar concepten gaat verder dan louter een woordenstrijd (‘ what’s in a name’ ) of een puur theoretische keuze van definities. Het is ook de uitdrukking van een zoektocht naar een legitimatie van de zorg voor milieu, natuur en landschap. Deze concepten functioneren doorgaans dan ook op de grens tussen wetenschap en beleid. Juist daarom hebben ze het karakter van wat in de plannings­literatuur ‘ empty signifiers’  wordt genoemd: begrippen die tegelijkertijd leeg en betekenisvol zijn. Juist daardoor hebben ze het in zich om de verschillen te overbruggen tussen enerzijds het naar exactheid en precisie strevende domein van de wetenschap en anderzijds het naar consensus of keuze strevende domein van het beleid.

Het doel van dit project is het bepalen van de consequenties van het denken in termen van natuurlijk kapitaal en place making voor het natuurbeheer. Hiertoe worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat onderscheidt en verbindt de concepten natuurlijk kapitaal en place making met oudere concepten als duurzaamheid, natuurdoelen, planvorming, gebiedsgericht beleid, enz?
  2. Wat kunnen consequenties zijn voor het natuurbeheer en landschapszorg?

Publicaties