Project

Toekomstperspectief visserij

Bij het ministerie van LNV bestaat de behoefte om te komen tot een toekomsperspectief voor de Nederlandse visserijsector. Wageningen Research (Wageningen Economic Research, Wageningen Marine Research, Wageningen Livestock Research) ondersteunt, in de periode 2021-2024, het ministerie van LNV in de vorm van onderzoek en beleidsadvisering omtrent meerdere onderwerpen gerelateerd aan de toekomstperspectief van de Nederlandse visserijsector.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft er naar om te komen tot een rendabele en duurzame visserij die naar aard en omvang past bij de nieuwe situatie op de Noordzee. Grote uitdagingen voor de Nederlandse visserijsector zijn o.a. de beperking van de ruimte voor de visserij door de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee en de aanwijzing van natuurgebieden (vb. Natura2000 en Kader Richtlijn Marien (KRM)), het verbod op de pulsvisserij, de Brexit en de aanlandplicht. Met deze ontwikkelingen staat de Nederlandse visserijsector onder druk en is er vanuit de overheid en de sector behoefte aan een toekomstperspectief voor de Nederlandse visserij. Om te komen tot een goed toekomstperspectief voor de visserij lopen op dit moment meerdere initiatieven en liggen er meerdere vraagstukken m.b.t. de visserijsector die van invloed zijn op en van belang zijn voor de beleidsvorming van het ministerie van LNV hierin. Het huidige project ondersteunt het ministerie van LNV in de vorm van wetenschappelijke onderbouwing en beleidsadvisering omtrent meerdere onderwerpen gerelateerd aan het toekomstperspectief van de Nederlandse visserijsector.

Publicaties