Project

Toepassing bos duurzaamheidscriteria in Nederland

Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Nederland en de Europese Unie voeren een beleid ten aanzien van duurzaambosbeleid in Nederland en Europa, maar ook buiten Europan. Nederland wil voorbereid zijn over vragen van niet Europese landen over het eigen duurzame bosbeleid in reactie op het Europese buitenland beleid ten aanzien van dit onderwerp. De Nederlandse overheid heeft daarom behoefte aan de stand van zaken in Nederland ten aanzien van duurzaam bosbeheer.

Wereldwijd neemt de aandacht voor grondstoffen toe. Zo ook voor hout. Om naast de houtproductie ook de andere waarden van bos te borgen is duurzaam bosbeheer van groot belang. Nederland voert beleid tav bosbeheer in andere landen en voor de productie van duurzaam hout. Buitenlands beleid vraagt ook om in eigen land de zaken goed op orde te hebben.

Doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen hoe het in Nederland is gesteld met duurzaam bosbeheer.

Door middel van een quick scan van relevante beleidsdocumenten van de rijksoverheid, andere overheidssectoren en de private sector worden gebruikte criteria en instrumenten voor duurzaam bosbeheer in beeld gebracht.

De resultaten van de quick scan zullen in een beknopte rapportage worden gepresenteerd. De rapportage zal via internet beschikbaar worden gemaakt.

Publicaties