Project

Tomaten in verpakking van eigen restvezels

Restanten van tomatenplanten worden nu verzameld voor biovergisting of afvalverbranding. Dat is een laagwaardige toepassing. Het materiaal is echter geschikt voor hoogwaardiger toepassing, namelijk productie tot verpakkingsmateriaal. Wageningen UR Food & Biobased Research onderzoekt welk productieproces optimaal is. En stelt een ketenstrategie en een productstrategie voor optimale marktintroductie

Doelstelling

Het concept is om restmateriaal van de tomatenproductie te gebruiken voor verpakkingsmateriaal, waarin tomaten wordt verpakt. Het project steunt de technische ontwikkeling van tomatenbladschalen en door het verzamelen van data voor ketenscenario’s en doorrekenen van scenario’s voor een kansrijke productstrategie.

Plan van aanpak

Uit een beperkte voorstudie van FBR blijkt dat tomatenblad(vezel) in principe geschikt is om verpakkingsschalen van te maken. In principe produceert elke tomatenkweker de grondstoffen voor zijn eigen verpakking. Vanuit de sector is veel belangstelling voor dit concept.

De bedoeling is om de krachten te bundelen en aan de technologische ontwikkeling te werken. In het voorjaar van 2013 wordt gestart met de verkenning en verdere optimalisatie van het productieproces. Op basis van het geoptimaliseerde productieproces en extra inzicht in de marktkansen kan het doorrekenen van scenario’s starten.

Resultaten (beoogd)

Dit project steunt de ontwikkeling van een verpakking gemaakt van restmateriaal van tomatenplanten. Dit verlaagt de ecologische voetafdruk van de glastuinbouwsector. Door de verpakking in de meest geschikte markten aan te bieden is naar verwachting economische winst te behalen. Daarnaast versterkt dit het imago van de glastuinbouw en kan het fabriceren van tomatenbladverpakking leiden tot meer werkgelegenheid.

Als producten verschijnen een openbaar rapport en een vakbladartikel. Ivm verlenging van het project wordt de rapportage eind 2013 verwacht.


Resultaat 2012: Verpakking gemaakt van tomatenblad.