Project

Tool to enhance regional resilience-WER

Plattelands- en stedelijke regio's worden geconfronteerd met vele aanjagers van veranderingen. Deze aanjagers zijn onder andere economische globalisering, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vergrijzing, ontvolking van het platteland en verstedelijking, evenals crises in de voedselproductie, zoals plagen, ziekten en de financiële sector. Dit zet aan tot een dringende behoefte om de kenmerken en voorwaarden voor de veerkracht van deze regio's te begrijpen.

Gezien de complexiteit van regionale ontwikkeling, is een geïntegreerde benadering van veerkracht essentieel, die daarom ten minste gedeeltelijk een gemeenschappelijke taal kan bieden. De algemene ambitie van dit project is dus om een integraal en participatief instrument te ontwikkelen dat belanghebbenden in een regionaal ontwikkelingsproces in staat stelt de veerkracht van die regio te beoordelen en te verbeteren.

We denken dat de implementatie van een regionale veerkrachttool het bewustzijn over onderbrekingsrisico's en regionale kwetsbaarheden vergemakkelijkt, en schept ondersteuning voor maatregelen om de veerkracht te vergroten.

Publicaties