Project

Total use van organische reststromen: groeimedia, grondverbeteraars, veenvervanging en koolstofopslag

Het doel van dit project is het vervangen van het gebruik van fossiele natuurlijke venen als groeimedium in de tuinbouw door een Total Use gebruik van organische zij- en reststromen.

Ons consortium van bedrijven en kennisinstellingen gaat, vanuit een overkoepelende visie op circulariteit, veen als ingrediƫnt in potgronden en perspotten voor de glastuinbouw vervangen door lokale organische zij- en reststromen. De in Nederland beschikbare zij en reststromen zijn zonder verdere verwerking matig geschikte veenvervangers door onder andere te hoge zoutlast en lage stabiliteit door te snelle biologisch afbraak. Het toevoegen van waarde (kwaliteit) aan verschillende organische reststromen gebeurt met nieuwe technieken die onder andere watergedrag en stabiliteit verbeteren. Dit leidt tot hergebruik van organische reststromen als groeimedia en grondverbeteraars. Dit leidt, door de toegevoegde kwaliteiten, ook tot afscheid van veen als belangrijke maar niet-duurzame grondstof. Tenslotte leidt de stabilisatie van organische reststromen, bij hergebruik in grond, tot koolstofopslag die geldt als een negatieve CO2-uitstoot. Dus bovenop de footprint verlaging die ontstaat door het intact laten van natuurlijke veengebieden, komt een bijdrage van de tuinbouw aan het verlagen van koolzuurgasemissie. Zo ontwikkelen wij een regeneratief substraatsysteem met een positieve footprint, gebaseerd op Total Use van organische zij- en reststromen uit de glastuinbouw en andere agrarische sectoren.

Publicaties