Project

Towards one resource Use Efficiency Assessment approach

Voor het meten van Resource Use Efficiency zijn diverse methodes, proces beschrijvingen en indicatoren ontwikkeld. Toch worden er fouten gemaakt in de inhoud en het proces van RUE meting. In de analyse van literatuur (2016) komen een aantal veel gehoorde kritiekpunten op RUE meting naar voren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schaal, trade-offs, incorrecte afbakening van de analyse, of de toepasbaarheid van uitkomsten voor diverse gebruikersgroepen. Het gevaar is dat deze valkuilen de waarde van de analyse ondermijnen en zelfs leiden tot de keuze van minder goede strategieën en oplossingen, en wellicht tot een minder goed draagvlak van gekozen oplossingen.

Samenvatting

De doelstelling van het project is om in samenspraak met een netwerk van Wageningen University & Research onderzoekers te komen tot richtlijnen voor RUE assessment en deze te publiceren in een peer-reviewed artikel.

Hiertoe worden a) beschikbare RUE indicatoren geĆÆdentificeerd in literatuur en in drie case studies, b) aanbevelingen gedefinieerd in de drie case studies, c) de indicatoren en aanbevelingen in een workshop gevalideerd, d) de algemene bevindingen in een peer-reviewed artikel beschreven.

Deze activiteiten zullen de kennisdeling over RUE assessment binnen en buiten WUR stimuleren, de plaats van RUE assessment in duurzaamheidsmeting verduidelijken en bijdragen aan resource efficiƫnte innovaties.

Publicaties