Project

Toxoplasma Gondii infecties in varkens

Infecties met de parasiet Toxoplasma gondii komen wereldwijd veelvuldig voor en veroorzaken een hoge ziektelast bij mensen. Mensen kunnen met name via kattenuitwerpselen geïnfecteerd met de parasiet, maar ook door het eten van rauw of onvoldoende verhit besmet vlees.